Đội ngũ CodersX

Cố gắng mỗi ngày - Thành công sẽ đến

Tham gia cùng team

Content Team

CodersX được chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm sẽ đảm nhận một lượng công việc nhất định. Content Team chịu trách nhiệm biên soạn, xử lý nội dung và sắp xếp lịch đăng tải sao cho phù hợp nhất có thể.

Hồng Quang
Hồng Quang
Team Leader
Lư Minh Thông
Lư Minh Thông
SEOER & Manager
Huỳnh Hoàng Ẩn
Huỳnh Hoàng Ẩn
Writer & Poster
Trần Thái Sơn
Trần Thái Sơn
Writer & Supporter
Nguyễn Minh Toàn
Nguyễn Minh Toàn
Translator & Communicator
Trần Nhật Anh
Trần Nhật Anh
Translator & Blogger

Dev Team

Đây là team tập hợp các developer chân chính đến từ khắp mọi nơi. Mọi người đang làm việc chăm chỉ hàng ngày để có thể tạo ra nhiều giá trị hữu ích cho tất cả người học và cộng đồng CodersX!

Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Team Leader
Châu Trần
Châu Trần
Project Manager (PM)
Ngô Văn Minh
Ngô Văn Minh
Backend Developer
Nguyễn Quý Đông
Nguyễn Quý Đông
Backend Developer
Nguyễn Khánh Đức
Nguyễn Khánh Đức
Frontend Developer
Lư Minh Thông
Lư Minh Thông
Frontend Developer
Lại Văn Huân
Lại Văn Huân
Java Developer
Hoàng Minh Toàn
Hoàng Minh Toàn
FullStack Developer
Trần Châu Hải
Trần Châu Hải
Frontend Developer
Nguyễn Văn Khôi
Nguyễn Văn Khôi
Frontend Developer
Trường Nguyễn
Trường Nguyễn
Frontend Developer
Trần Đình Sáng
Trần Đình Sáng
Backend Developer

We are CodersX

Sales Team

Team chịu trách nhiệm quản lý thu chi, gửi/nhận hàng hoá và giao dịch với khách hàng. Đồng thời cũng giúp vạch ra những chiến dịch Sale hữu ích để tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng và người học.

Nguyễn Danh Lợi
Nguyễn Danh Lợi
Team Leader & Treasurer
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Secrectary & Manager
Thành Tôn
Thành Tôn
Manager & Supporter
Vũ Thị Thanh Hương
Vũ Thị Thanh Hương
Communicator & Supporter

Design Team

Team chịu trách nhiệm thiết kế cho CodersX và CodersX trong suốt thời gian qua. Những sản phẩm như flyer, standee và banner trong các buổi event là những sản phẩm đáng tự hào của nhóm. Đây cũng là trợ thủ đắc lực của Content Team!

Huỳnh Hoàng Ẩn
Huỳnh Hoàng Ẩn
Team Leader
Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung
Designer
Lư Minh Thông
Lư Minh Thông
Communicator & Supporter

Growth Team

Team chịu trách nhiệm tìm hướng đi, giải pháp và kêu gọi đầu tư đồng thời tìm kiếm đối tác mở rộng cho cộng đồng. Đây là một hạt nhân có thể gây bùng nổ thành công cho CodersX trong tương lai!

Mai Thế Dũng
Mai Thế Dũng
Team Leader
Nguyễn Quang Thọ
Nguyễn Quang Thọ
Social Analytic
Đào Hoa Lộng Nguyệt
Đào Hoa Lộng Nguyệt
Communicator & Secretary
Mai Ly
Mai Ly
HR

Join the awesome team

Cộng đồng CodersX được sinh ra với mục đích mang lại một nền giáo dục miễn phí cho tất cả mọi người trên thế giới, bắt đầu bằng việc cung cấp các khoá học lập trình miễn phí cho sinh viên Việt Nam. Nếu bạn yêu thích cộng đồng, muốn đóng góp một phần vào sự trưởng thành của cộng đồng, muốn làm việc với một team rất awesome, hãy tham gia và let's make it happen :)

Join us
“Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people.”
Steve Jobs
CEO — Apple Inc.