CodersX Idols

Cố gắng mỗi ngày
Thành công sẽ đến

CodersX Idols

Thinh Pham
Thịnh Phạm
Founder
Sang Tran
Sáng Trần
Developer
Phong Tran
Trần Phong
Developer
NGO MINH
ngô minh
Developer
Mai Ly
Mai Ly
HR Manager
Quý Tân
Quý Tân
Developer
NHU QUYNH
như quỳnh
Developer
ANH MINH
anh minh
Employee Experience
THONG LU
thông lư
Developer
TRANG PHAM
trang phạm
Developer
khoi nguyen
khôi nguyễn
Developer
THAI ANH
thái anh
Developer

Mentors

Thịnh Phạm
Thịnh Phạm
Founder
Ngô Văn Minh
Ngô Văn Minh
Developer
Lư Minh Thông
Lư Minh Thông
Developer
Trịnh Thái Anh
Trịnh Thái Anh
Developer
Nguyễn Văn Khôi
Nguyễn Văn Khôi
Developer
Dao Danh Luu
Dao Danh Luu
Developer
Chau Tran
Chau Tran
Developer
Đặng Thanh Long
Đặng Thanh Long
Developer
Tran Dinh Sang
Trần Đình Sáng
Developer
Trần Duy Báu
Trần Duy Báu
Developer
Trần Phong
Trần Phong
Developer
Tony Nguyen
Tony Nguyen
Developer
Trang Pham
Trang Phạm
Developer
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Developer
Trần Thái Sơn
Trần Thái Sơn
Developer
“Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.”
Steve Jobs
CEO — Apple Inc.