CodersX là ai?

CodersX là cộng đồng lập trình trực tuyến với mục tiêu thành lập là giúp các bạn tiếp cận các phương pháp lập trình một cách đơn giản và gần gũi nhất. Là nơi chia sẻ các phương pháp học lập trình cơ bản và nâng cao, làm dự án và trau dồi kỹ năng làm việc. CodersX không chỉ dạy các ngôn ngữ lập trình, mà còn dạy cách tư duy, kỹ năng cơ bản để người học tự nghiên cứu các ngôn ngữ, công nghệ mới.
Ví dụ, thay vì chỉ tường tận cách làm ra một ứng dụng di động hay một trang web, CodersX sẽ giải thích cơ chế tại sao các dòng code lại hoạt động như vậy, kích thích người học tự tìm cách làm tiếp.

Sứ mệnh

Trao kỹ năng, kiến thức và sự tự tin cho thế hệ lập trình viên trẻ Việt Nam để tìm kiếm sự nghiệp vững chắc và phát triển mạnh mẽ. Đào tạo một thế hệ leader mới, cùng nhau phát triển các sản phẩm có ảnh hưởng tích cực tới xã hội, giúp xã hội phát triển nhanh và bền vững hơn.

Tầm nhìn của CodersX

  • “Redefine education” – thay đổi hệ thống giáo dục theo hình thức mới hơn và hiệu quả hơn. Công nghệ ngày càng phát triển nên mô hình học theo cách thức cũ đã xuất hiện rất nhiều hạn chế và giới hạn đó cần được phá vỡ.
  • – Kết nối tất cả developer để hỗ trợ lẫn nhau kể cả sau khi học xong và đi làm.
  • – Xóa bỏ những tiêu cực trong giáo dục ở Việt Nam.
  • – Xóa bỏ tư duy lối mòn của developer. Nâng cao tinh thần tự học và kỹ năng làm việc nhóm, cùng nhau thay đổi, cùng nhau phát triển.