Chính sách bảo mật

Sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với CodersX. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ trên trang web CodersX. Thông Báo Chính Sách này giải thích:
 • – Loại thông tin cá nhân của bạn được CodersX xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ của CodersX.
 • – Cách thức CodersX xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ của CodersX.
 • – Mục đích CodersX thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • – Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • – Các bên thứ ba mà CodersX có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • – Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • – Cách thức CodersX giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.
Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của CodersX sau khi CodersX đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của CodersX. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của CodersX sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

I. Thu thập thông tin cá nhân

 1. Khi đăng ký Dịch vụ của CodersX
  • – Khi đăng ký bất cứ Dịch vụ của CodersX, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản của bạn, để xác thực danh tính theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • – Bất cứ thông tin cá nhân nào do CodersX yêu cầu được đánh dấu “Bắt buộc”, bạn phải cung cấp và đồng ý để CodersX xử lý thông tin này. Nếu bạn không đồng ý cung cấp thông tin cá nhân này và/hoặc không đồng ý để chúng tôi xử lý thông tin theo quy định tại Thông Báo Chính Sách này, CodersX sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan và việc đăng ký dịch vụ của bạn sẽ bị từ chối.
 2. Từ việc sử dụng các Dịch vụ của CodersX của bạn
  • Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn chọn lựa tham gia vào bất kỳ Dịch vụ nào của CodersX. Dưới đây là các ví dụ về thông tin cá nhân mà CodersX có thể thu thập trực tiếp từ bạn:- Tuổi- Ngày sinh- Điện thoại cố định hoặc số điện thoại di động- Hình ảnh cá nhân – Học vấn- Sở thích cá nhân- Kinh nghiệm làm việc– Các thông tin khác liên quan đến nơi ở, thường trú. Để tham gia sử dụng dịch vụ của CodersX, chúng tôi sẽ yêu cầu tên, số điện thoại, email. Nếu bạn muốn CodersX ngưng xử lý thông tin cá nhân của bạn, CodersX sẽ không thể cung cấp các dịch vụ liên quan cho bạn.
 3. Khi bạn truy cập các Dịch vụ của CodersX
  • – Khi bạn truy cập bất cứ trang web nào thuộc hệ thống CodersX, máy chủ trang web của chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập của bạn tại các trang web này, bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày và thời lượng truy cập. Địa chỉ IP của bạn là thiết bị định dạng duy nhất cho máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác.
  • – CodersX có thể theo dõi quá trình truy cập của bạn tại bất cứ trang web nào thuộc hệ thống CodersX, bằng cách cài đặt một “cookie” trong máy tính của bạn hoặc các thiết bị truy cập khác khi bạn đăng nhập. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn hoặc thiết bị truy cập khác bởi các trang web mà bạn truy cập. Chúng được sử dụng rộng rãi để làm cho trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn, cũng như cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của các trang web.
  • – Cookies cho phép CodersX lưu lại các trạng thái dữ liệu của bạn để bạn sẽ không phải đăng nhập lại trong lần truy cập sau. Cookies cũng giúp CodersX thu thập luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để theo dõi xu hướng và mẫu người dùng. CodersX có thể sử dụng luồng dữ liệu truy cập ẩn danh để giúp các nhà quảng cáo cung cấp quảng cáo nhắm tới mục tiêu tốt hơn.
  • – Bạn có thể gỡ bỏ Cookies bằng cách làm theo các hướng dẫn được cung cấp trong tập tin “giúp đỡ” trình duyệt Internet của bạn. Bạn nên hiểu rằng một số nội dung của một số trang web nhất định sẽ không hiển thị nếu bạn cài đặt trình duyệt Internet của bạn không chấp nhận cookies.
  • – CodersX cũng sử dụng các mã ghi rõ ràng trong email định dạng HTML để xác định các email nào đã được mở bởi người nhận. Điều này cho phép CodersX đánh giá tính hiệu quả của các phương tiện truyền thông nhất định và hiệu quả của các chiến lược tiếp thị của công ty.

II. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

 1. Mục đích CodersX xử lý thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • – Xác định danh tính của bạn.
  • – Cung cấp một trong các Dịch vụ của CodersX mà bạn đã yêu cầu.
  • – Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của CodersX.
  • – Xác minh trình độ học vấn và nghề nghiệp của bạn bằng việc liên lạc trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu/các cơ quan chuyên môn.
  • – Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của CodersX mà bạn đã yêu cầu.
  • – Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến CodersX liên quan đến các Dịch vụ của CodersX.
  • – Duy trì và phát triển các Dịch vụ của CodersX.
  • – Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để CodersX nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ của CodersX.
  • – Tiến hành nghiên cứu và phát triển và phân tích thống kê liên quan đến các Dịch vụ của CodersX để xác định xu hướng và phát triển các dịch vụ mới đáp ứng ứng sự quan tâm của bạn.
  • – Hỗ trợ CodersX am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để CodersX có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.
  • – Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.
 2. Bạn không thể hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích quy định tại Khoản 2.1 nêu trên. Nếu bạn không đồng ý để CodersX xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích trên, bạn phải chấm dứt thỏa thuận liên quan của bạn với CodersX cho các Dịch vụ của CodersX và ngừng sử dụng các Dịch vụ do CodersX cung cấp.
 3. CodersX sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi xử lý thông tin cá nhân ngoài các mục quy định tại Khoản 2.1.
 4. Ngoài ra, CodersX có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
  • – Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn:
   + Các Dịch vụ khác của CodersX như: Giới thiệu khóa học, sự kiện, tin tức, blogs, tuyển dụng, …
   + Các dịch vụ của các bên thứ ba mà CodersX thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn.
  • – Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web CodersX và/hoặc các thông tin liên quan đến Dịch vụ của CodersX như thông báo lịch học, địa điểm, thời gian, thông báo nghỉ học, các dịch vụ thông báo ngày lễ, …
  • – Gửi đến bạn các hướng dẫn, lời khuyên và thông tin khảo sát để tối đa hóa sự phát triển nghề nghiệp của bạn bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc sử dụng các Dịch vụ của CodersX.

III. Quyền của bạn đối với cơ sở dữ liệu

 1. CodersX trao cho bạn sự chọn lựa khóa học, dịch vụ trong Cơ sở Dữ Liệu. Cung cấp các nội dung, tài liệu liên quan đến khóa học, dịch vụ mà bạn đã đăng ký sử dụng. Bạn có thể lưu trữ hồ sơ của bạn trong Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ CodersX tuy nhiên điều đó tương đương với việc cho phép hồ sơ này được tìm kiếm bởi các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản CodersX Partner. Toàn bộ thông tin lý lịch và thông tin cá nhân của bạn sẽ hiển thị đối với các Nhà tuyển dụng hoặc các Đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản CodersX Partner khi họ tải xuống qua Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ CodersX.
 2. CodersX nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ CodersX mà chỉ dành cho những người đã đăng ký với các Dịch vụ của CodersX, những người này có thể giữ lại một bản sao của hồ sơ của bạn trong các tập tin hoặc cơ sở dữ liệu riêng của họ.
 3. CodersX sẽ thực hiện các bước hợp lý để các bên chưa được đề cập ở trên sẽ không đạt được quyền truy cập vào Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ CodersX, khi chưa có sự đồng ý của CodersX. Tuy nhiên, CodersX không chịu trách nhiệm đối với việc lưu giữ, sử dụng hoặc tính bảo mật của hồ sơ của bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Mặc dù quy định tại Khoản 3.1, CodersX có quyền truy cập đầy đủ đến hồ sơ của bạn cho mục đích quy định tại Khoản 2.1 để thực hiện các Dịch vụ CodersX.

IV. Lựa chọn và truy cập thông tin cá nhân

 1. Bạn có thể có những quan tâm về quyền bảo mật khác nhau. Mục tiêu của CodersX là làm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập, để bạn có thể có các lựa chọn ý nghĩa về cách sử dụng. Ví dụ:- Bạn có thể xem lại và kiểm soát việc đăng ký của bạn đối với các lựa chọn tiếp thị khác nhau, các Dịch vụ CodersX.- Bạn có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân và các mục ưa thích bất cứ lúc nào.- Bạn có thể lựa chọn không tiếp nhận bất cứ tài liệu tiếp thị nào từ CodersX. – Bạn cũng có thể đăng ký các Dịch vụ CodersX bổ sung bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên trang chủ của chúng tôi.
 2. Bạn có thể xóa tài khoản của mình khi yêu cầu. CodersX sẽ hủy tất cả quyền truy cập đến tài khoản và hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Việc xóa tài khoản của bạn sẽ không ảnh hưởng đến những hồ sơ mà bạn đã được gửi đi đến các Nhà tuyển dụng, các đơn vị quảng cáo hoặc các Chủ sở hữu tài khoản CodersX Partner khi họ đã tải xuống qua Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ CodersX.

V. Lưu trữ thông tin cá nhân

CodersX sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích quy định tại Khoản 2 bên trên và cho bất cứ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.
Sau khi chấm dứt hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, CodersX, Chi nhánh hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của CodersX có thể giữ lại thông tin (bao gồm thông tin trang cá nhân của bạn) và Nội dung của người dùng trong khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại cho các mục đích sao lưu, lưu trữ và/hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật Việt Nam.

VI. Bảo mật thông tin cá nhân

 1. CodersX cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. CodersX có quy trình kỹ thuật, hành chính và vật chất thích hợp để chống mất mát, trộm cắp và lạm dụng, cũng như chống lại việc truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và tiêu hủy thông tin. Thông tin nhạy cảm (như là số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng) được nhập vào các dịch vụ cổng thanh toán của chúng tôi hoặc đối tác thanh toán sẽ được mã hóa trong quá trình truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ SSL.
 2. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền tải qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bảo mật trên CodersX, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email tuyensinh@coders-x.com.

VII. Những bên thứ ba được sử dụng thông tin

 1. Thông tin cá nhân đề cập ở Khoản 1 trên đây có thể được công bố/sử dụng bởi các bên thứ ba sau đây nhằm kết nối các Dịch vụ của CodersX và bạn đến các cơ hội phù hợp:
  • – Các Nhà tuyển dụng / Doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự
  • – Các bên thứ ba ký hợp đồng với CodersX để hỗ trợ CodersX thực hiện tất cả hoặc một phần các Dịch vụ CodersX cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ sau: – Dịch vụ hồ sơ/đánh giá. – Dịch vụ nghiên cứu thị trường và phân tích sử dụng trang web. – Cung cấp các thông tin, khóa học, sự kiện phù hợp .
  • – Các đối tác chiến lược làm việc với CodersX để cung cấp một trong các Dịch vụ của CodersX hoặc để hỗ trợ tiếp thị và giới thiệu tới người dùng CodersX
  • – Trường học/cao đẳng/đại học/viện nghiên cứu mà bạn đã theo học hoặc người giới thiệu để xác minh trình độ học vấn của bạn.
  • – Các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn.
  • – Các tư vấn chuyên nghiệp của CodersX khi có nhu cầu tìm hiểu cơ bản với mục đích tư vấn cho CodersX.
  • – Bất cứ bên thứ ba nào sở hữu một phần hoặc tất cả tài sản hoặc việc kinh doanh của CodersX (bao gồm các khách hàng và các khoản phải thu thương mại) nhằm mục đích hỗ trợ bên thứ ba tiếp tục cung cấp một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ CodersX mà họ sở hữu.
  • – Các trường hợp khác được cho phép theo quy định pháp luật về bảo mật dữ liệu.
 2. Ngoài những trường hợp ở trên, bạn sẽ được thông báo khi thông tin cá nhân của bạn có thể đi đến các bên thứ ba, và bạn sẽ có cơ hội lựa chọn không chia sẻ thông tin này.
 3. CodersX không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào được phép chia sẻ lại thông tin đã được cung cấp cho một bên khác hoặc sử dụng không đúng mục đích đã được ký kết trong hợp đồng với CodersX.

VIII. Nghĩa vụ của bạn đối với thông tin cá nhân của mình

 1. Bạn có trách nhiệm cung cấp cho CodersX các thông tin của bạn và cá nhân của người nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi một cách chính xác, không gây nhầm lẫn, đầy đủ và gần nhất, và có trách nhiệm cập nhật thông tin cá nhân này khi có sự sai lệch, nhầm lẫn, không đầy đủ và lỗi thời bằng cách liên lạc với CodersX qua email tuyensinh@coders-x.com.
 2. Trong trường hợp bạn có nhu cầu cung cấp thông tin cá nhân của một người nào đó cho CodersX mà không phải là thông tin của bạn (ví dụ, người giới thiệu hoặc người bảo lãnh). Trong trường hợp này, bạn nên thông báo những người này về việc cung cấp thông tin cá nhân của họ cho CodersX, nhằm đảm bảo sự đồng ý của họ cho việc cung cấp thông tin và để họ biết địa chỉ để tìm Thông Báo Chính Sách này (tại mục Chính Sách Bảo Mật trên trang web của chúng tôi).

IX. Chuyển thông tin cá nhân ngoài phạm vi địa phương của bạn

CodersX có thể cần chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoài phạm vi địa phương của bạn nếu có bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác chiến lược (“các công ty nước ngoài”) tham gia cung cấp một phần của một trong các Dịch vụ của CodersX.

X. Các trang liên kết

 1. Các trang web thuộc CodersX có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. CodersX không chịu trách nhiệm đối với các trang web của các bên thứ ba này. Bất cứ thông tin cá nhân nào của bạn sẵn có trên các trang đó sẽ không được hưởng lợi từ Chính Sách Bảo Mật này và sẽ phụ thuộc vào chính sách bảo mật của bên thứ ba liên quan (nếu có). Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thực tiễn được triển khai bởi bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào được liên kết đến hoặc từ Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm thông tin hoặc nội dung có trong đó. Xin lưu ý rằng khi bạn sử dụng liên kết để đi từ Dịch vụ của chúng tôi đến trang web hoặc dịch vụ khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi không áp dụng đối với những trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba đó. Quá trình duyệt web và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm trang web hoặc dịch vụ có liên kết trên trang web của chúng tôi, phải tuân theo các quy định và chính sách của riêng bên thứ ba đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm và không có quyền kiểm soát đối với bất kỳ bên thứ ba nào mà bạn cho phép truy cập vào Nội dung của người dùng của mình. Nếu bạn đang sử dụng trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba và bạn cho phép trang web hoặc dịch vụ đó truy cập vào Nội dung của người dùng của mình, bạn phải tự chịu rủi ro khi thực hiện việc đó.
 2. Bạn có thể truy cập vào trang của chúng tôi bằng cách sử dụng dịch vụ đăng nhập như là tài khoản Google. Dịch vụ này sẽ xác thực danh tính của bạn và cung cấp cho bạn các tùy chọn để chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi như tên và địa chỉ email để nhập trước vào mẫu đăng ký của chúng tôi. Các dịch vụ như tài khoản Google cung cấp cho bạn các tùy chọn để đăng thông tin về các hoạt động của bạn trên trang web này trên trang hồ sơ cá nhân của bạn để chia sẻ với những người khác trong mạng lưới của bạn.

XI. Sự đồng ý của bạn

 1. Khi sử dụng các Dịch vụ của CodersX, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của CodersX như được mô tả ở phần trên (có thể thay đổi theo thời gian) trừ khi và cho đến khi bạn thông báo điều ngược lại với CodersX qua email tuyensinh@coders-x.com.
 2. Bên cạnh đó, bạn đồng ý với việc người giới thiệu, các trường học/cao đẳng/đại học/ học viện mà bạn đã theo học, các cơ quan chuyên môn nơi bạn được công nhận trình độ chuyên môn và các Nhà tuyển dụng công bố thông tin các nhân của bạn với CodersX.