Chính sách bảo lưu tài khoản

Nếu trong quá trình sử dụng tài khoản để tham gia khóa học tại CodersX, học viên bận đột xuất trong thời gian ngắn thì học viên có thể tham khảo chính sách bảo lưu để tiết kiệm thời gian khóa học đó.
Khi học viên đăng ký bảo lưu, tài khoản sẽ bị đóng băng:
 1. Học viên sẽ không thể đăng nhập được vào tài khoản ProUser để học và làm bài tập.
 2. Thời gian khóa học cũng sẽ được tạm ngưng (Ví dụ: học viên có 4 tháng để học tương ứng 120 ngày, học viên đã học được 35 ngày rồi và muốn bảo lưu 2 tuần, thì sau 2 tuần học viên quay lại học tiếp tài khoản sẽ tính tiếp từ ngày thứ 36)
 3. Tất cả các bài học, bài tập, điểm số vẫn sẽ được bảo toàn như cũ.
Điều khoản Bảo lưu
Số lần hỗ trợ Thời gian tối đa/lần
1 Học viên đã thanh toán 100% học phí 2 1 tháng (*)
2 Học viên chưa thanh toán đủ 100% học phí 1 1 tháng (*)
(*) Học viên phải chủ động sắp xếp thời gian cho việc sẵn sàng quay lại học tập. Học viên phải đương nhiên biết thời hạn bảo lưu tài khoản của mình.
Quy định chung:
 • – Chính sách bảo lưu tài khoản nêu trên chỉ áp dụng cho học viên của khóa học CodersX (có thu học phí).
 • – Tất cả trường hợp bảo lưu tài khoản phải được xác nhận bởi CodersX.
 • Các bước thực hiện bảo lưu:
  1. Liên hệ với CodersX thông qua email [email protected]
  2. Trình bày thông tin bảo lưu bao gồm:
   + Thời hạn muốn bảo lưu: Một tài khoản được phép bảo lưu tối thiểu 1 tuần và tối đa 1 tháng cho mỗi lần
   + Lý do bảo lưu
  3. Nhận hỗ trợ từ CodersX và xác nhận “Tôi đồng ý bảo lưu tài khoản”
  Ngay sau khi nhận được phản hồi xác nhận của học viên, tài khoản của học viên sẽ bị khóa theo Chính sách bảo lưu và học viên sẽ không thể thấy nội dung của khóa học được nữa.
 • – Nếu trong quá trình học tập, học viên không sử dụng tài khoản trong thời gian dài nhưng không chủ động liên hệ với CodersX để bảo lưu tài khoản thì chúng tôi không có trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào về sau.
 • – CodersX sẽ gửi email nhắc nhở trước 3 ngày hết hạn bảo lưu, tài khoản của học viên sẽ tự động được mở lại, thời hạn khóa học sẽ tiếp tục được tính cho đến khi hết hạn.
Học viên cần chủ động liên hệ với CodersX trong mọi tình huống.
Thông tin liên hệ: [email protected]
Địa chỉ văn phòng: Tầng 4, Tòa nhà Sunrise Building 2, Số 10 Ngô Gia Tự, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.